erhvervstilnavn

Term: 
erhvervstilnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
binamn bildat till en yrkesbeteckning
Sidhänvisning: 
41
Definition: 
“Oprindelig erhvervsbetegnelse anvendt som slægtsnavn”
Publikationer där termen förekommer: