fast adelsnavn

Term: 
fast adelsnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
ärftligt adelsnamn
Sidhänvisning: 
124
Definition: 
fast slægtnavn i adelsfamilier
Exempel: 
Gyldenstjerne, Bielke, Ulfstand.
Publikationer där termen förekommer: