fingert namn

Term: 
fingert namn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
fingerat namn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Definition: 
Opphavleg truleg oppdikta personnamn, særleg kjend frå eventyr og segner, men seinare også stundom nytta til døypenamn
Exempel: 
Sævaldi