Finlandssvenska bebyggelsenamn som nätversion

Lars Huldéns Finlandssvenska bebyggelsenamn som nätversion

Vill du veta vad namnet på din hemby betyder eller hur gammalt namnet är? Eller ska du besöka en ort med ett märkligt namn och undrar varifrån det härstammar? Svar på frågorna finns i Finlandssvenska bebyggelsenamn som nu publiceras som mångsidigt sökbar och fritt tillgänglig nätutgåva.
Nätutgåvan upptar samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svenskspråkiga och tvåspråkiga trakter samt ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter. Sammanlagt ingår närmare 3 000 ortnamn.
För varje bebyggelsenamn ges en beskrivning med namnets etymologi, beskrivningar av de namnelement som ingår i ordet och äldre namnformer. Dessutom är databasen kopplad till en kartfunktion som visar var orten är belägen.
Man kan söka i materialet enligt själva ortnamnet men också enligt t.ex. förled som Gammel- eller efterled som -böle eller bläddra enligt nuvarande och historisk kommun. Andra sökmöjligheter är t.ex. enligt namnelement som -arv och historiska namn. Också via kartan kan man klicka in sig på ortnamnen och genom en tidslinje kan man få fram ortnamn under ett visst tidsintervall utifrån de årtal som angetts i namnbeläggen.
Uppslagsverket är sammanställt av professor Lars Huldén och utgavs av Svenska litteratursällskapet som tryckt bok 2001. Verket bygger på ett mångårigt arbete som startade redan i början av 1980-talet och engagerade flera forskare vid sidan av Lars Huldén själv. Med material och namntolkningar bidrog Nina Martola, Ritva Liisa Pitkänen, Kurt Zilliacus, Carl-Eric Thors och Åke Granlund.
Boken är slutsåld sedan länge. Inför den digitala publiceringen har Lars Huldén uppdaterat verket. Nätutgåvan av Finlandssvenska bebyggelsenamn öppnar nu bokens material på ett nytt sätt. Adressen till utgåvans webbplats är http://bebyggelsenamn.sls.fi. Nätutgåvan är fritt tillgänglig och kan användas såväl på dator som på tablett och i smarttelefon.

För mer information, kontakta
Johan Lindberg
Förlagsredaktör, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 775 35, johan.lindberg@sls.fi
www.sls.fi

Datum: 
torsdag, juni 5, 2014