fleksionspatronym

Term: 
fleksionspatronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
flektionspatronymikon
Sidhänvisning: 
138
Definition: 
[fadernavn i bøjet form]
Publikationer där termen förekommer: