flernamnssystem

Term: 
flernamnssystem
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
flernamnssystem
Sidhänvisning: 
143
Definition: 
Kombinationer med två eller flera dopnamn.
Korsreferens: 
namnsträng