flernavnekombination

Term: 
flernavnekombination
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
flernamnskombination
Sidhänvisning: 
8
Definition: 
[når en person har flere fornavne]
Publikationer där termen förekommer: