flernavnemode

Term: 
flernavnemode
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
flernamnsmode
Sidhänvisning: 
152
Definition: 
[når det er populært at give sit barn flere fornavne]
Publikationer där termen förekommer: