flernavnesystem

Term: 
flernavnesystem
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
flernamnssystem
Sidhänvisning: 
137
Definition: 
[når en person kan have flere navne]
Publikationer där termen förekommer: