fordansket form

Term: 
fordansket form
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
anpassad form
Sidhänvisning: 
57
Definition: 
[navneform som er tilpasset det danske sprog]
Publikationer där termen förekommer: