forkortet form

Term: 
forkortet form
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
förkortad form
Sidhänvisning: 
58
Definition: 
[forkortet form af et længere navn]
Publikationer där termen förekommer: