forled

Term: 
forled
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
förled
Sidhänvisning: 
241
Definition: 
[det første led i et sammensat navn]
Publikationer där termen förekommer: