frasnamn

Term: 
frasnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
frasnamn
Sidhänvisning: 
121
Definition: 
Namn bestående av vissa uttryck.
Exempel: 
Debney 'gud välsigne dig', Pardew 'Par Dieu', Godsave 'för Guds skull'