fremmed fornavn

Term: 
fremmed fornavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
främmande förnamn
Sidhänvisning: 
10
Definition: 
[indlånt fornavn]
Publikationer där termen förekommer: