Fridell Staffan

Land: 
Sverige
Institution: 
Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk
E-post: 
Staffan.Fridell[at]nordiska.uu.se
Övrig information: 

- Stilistisk variation i ortnamn
- Hemmansnamn
- Efterledsbetoning i ortnamn
- Ortnamn på -ryd
- Sjönamn på -lången
- Ortnamnen Gästre och Gestilren