frigivet efternavn

Term: 
frigivet efternavn
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
27
Definition: 
[efternavn som alle kan tage]
Publikationer där termen förekommer: