Frit og bundet navnevalg.

Författare: 
Bent Jørgensen
Utgivningsort: 
København
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Mange bække små. Til John Kousgård Sørensen på tresårsdagen 6.12.1985. Red. Vibeke Dalberg & Gillian Fellows Jensen
Serie: 
Navnestudier 27
Sidor: 
129–146