gammeltestamentligt navn

Term: 
gammeltestamentligt navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
gammaltestamentligt namn
Sidhänvisning: 
13
Definition: 
[navn som findes i Det Gamle Testamente]
Exempel: 
Ismael
Publikationer där termen förekommer: