genitivisk patronym

Term: 
genitivisk patronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
genitivpatronymikon
Sidhänvisning: 
182
Definition: 
[fadernavn i genitiv]
Exempel: 
Reimers, Hennings
Publikationer där termen förekommer: