genitivpatronymikon

Term: 
genitivpatronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
genitivpatronymikon
Sidhänvisning: 
21
Definition: 
Ett genitivpatronymikon består av faderns namn i genitiv.
Exempel: 
Siwertz, Petri, Svenonis
Kommentar: 
I Rymans framställning menas med genitivpatronymika latiniserade bildningar.