genitivspatronym

Term: 
genitivspatronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
genitivpatronymikon
Sidhänvisning: 
45
Definition: 
[fadernavnet i genitiv]
Publikationer där termen förekommer: