giftasnamn

Term: 
giftasnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
giftasnamn
Sidhänvisning: 
121
Definition: 
Ett namn förvärvat genom äktenskap.