grannskapsinfluens

Term: 
grannskapsinfluens
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
grannskapsinfluens
Sidhänvisning: 
171 f., 188
Definition: 
Spridning över ett snävare geografiskt område. --- Motsatsen till stänkspridning. Novationer som sprids inom ett ganska snävt geografiskt område.