gudenavn

Term: 
gudenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
gudanamn
Sidhänvisning: 
7
Definition: 
[navn på en gud]