gudenavn

Term: 
gudenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
gudanamn
Sidhänvisning: 
66
Definition: 
[navn på en gud]
Exempel: 
Mars
Publikationer där termen förekommer: