gutenamn

Term: 
gutenamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
pojknamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]