halvemål

Term: 
halvemål
Språk: 
nynorska
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Definition: 
Det at lyden h blir sett til føre ein vokal i byrjinga av eit ord, og omvendt at ein h blir sløyfa i same stode i ord der lyden opphavleg høyrer heime