Hansen, Jesper

Land: 
Danmark
Institution: 
Odense Bys Museer
E-post: 
jesha@odense.dk
Övrig information: 

Stednavne, arkæologi, bebyggelseshistorie
Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde - et bebyggelseshistorisk regionalstudie