hebraisk navn

Term: 
hebraisk navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
hebreiskt namn
Sidhänvisning: 
181
Definition: 
[navn der er dannet af hebraisk sprogstof]
Publikationer där termen förekommer: