hovedvariant

Term: 
hovedvariant
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
huvudvariant
Sidhänvisning: 
62
Definition: 
[den variant af et navn som er den mest almindelige]
Publikationer där termen förekommer: