hustrunavn

Term: 
hustrunavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
hustrunamn
Sidhänvisning: 
17
Definition: 
en ægtemands tilgiftede navn som han har fra sin kone
Publikationer där termen förekommer: