hypokorisme

Term: 
hypokorisme
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
hypokorism
Sidhänvisning: 
182
Definition: 
[forkortet form af længere navn]
Publikationer där termen förekommer: