identifikationsmodel

Term: 
identifikationsmodel
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
185
Definition: 
”den kendte persons fulde navn”
Exempel: 
ALFRED DREYFUS Nielsen, GEORG BRANDES Rasmussen
Publikationer där termen förekommer: