idolnavn

Term: 
idolnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
idolnamn
Sidhänvisning: 
131
Definition: 
navn givet ved opkaldelse efter et idol.
Exempel: 
Stanley Livingstone Hansen, Georg Brandes Rasmussen.
Publikationer där termen förekommer: