idolnavn

Term: 
idolnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
idolnamn
Sidhänvisning: 
13
Definition: 
[opkald efter en kendt person]
Publikationer där termen förekommer: