imperativnamn

Term: 
imperativnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
imperativnamn
Sidhänvisning: 
121
Definition: 
Ett namn bestående av ett verb i imperativ + ett substantiv eller ett adverb.
Exempel: 
Shakespeare 'skaka spjutet'