-ine-navn

Term: 
-ine-navn
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
205
Definition: 
[navn som ender på -ine]
Exempel: 
Jensine
Publikationer där termen förekommer: