innbyggjarnamn

Term: 
innbyggjarnamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
inbyggarnamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
inkolentnamn