italiensk navn

Term: 
italiensk navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
italienskt namn
Sidhänvisning: 
59
Definition: 
[navn af italiensk oprindelse]
Publikationer där termen förekommer: