jämntunga namn

Term: 
jämntunga namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
jämntunga namn
Sidhänvisning: 
160, 164 f.
Definition: 
Vid jämntunga namn får det maximalt vara en skillnad om två fonem vad gäller namnen fonemantal. --- Om namnen i namnstärngen har lika många stavelser är de s.k. jämviktsnamn.
Exempel: 
Eva Wahlborg, Elna Valborg, Ivan Elmfrid
Korsreferens: 
jämviktsnamn