jämviktsnamn

Term: 
jämviktsnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
jämviktsnamn
Sidhänvisning: 
162
Definition: 
... där namnsträngens namn har lika många stavelser och en skillnad i antalet fonem som inte överstiger två fonem.
Exempel: 
Amanda Ulrica, Davida Johanna, Mariana Henrietta
Korsreferens: 
jämntunga namn