Johanna Virkkulas disputation

Johanna Virkkula disputerar om förnamnsval i Zagreb och Sofia vid Helsingfors universitet. Avhandlingen finns här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135867

Datum: 
lördag, september 27, 2014