kollektivnavn

Term: 
kollektivnavn
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
14
Definition: 
[navn for et kollektiv af personer]
Kommentar: 
er det så en personnavneterm?
Publikationer där termen förekommer: