kompositionspatronymikon

Term: 
kompositionspatronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
kompositionspatronymikon
Sidhänvisning: 
21
Definition: 
Ett kompositionspatronymikon är en sammansättning av faderns namn och efterleden -son eller -dotter.