kompositumspatronym

Term: 
kompositumspatronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
kompositionspatronymikon
Sidhänvisning: 
9
Definition: 
[en tilføjelse til et fadernavn af et ord med betydningen ’søn’ eller ’datter’]