kopulativ sammansättning

Term: 
kopulativ sammansättning
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
kopulativ sammansättning
Sidhänvisning: 
29
Exempel: 
Rosenhane, Billberg
Kommentar: 
Kopulativa sammansättningar är en undergrupp till de tvåledade namnen. Huvudsakligen heraldiska namn.