kortform

Term: 
kortform
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
kortform
Sidhänvisning: 
144
Definition: 
Det hon [Aljoksjina] kallar kortform är bildat genom kapning av en stam, Valja av Valentin, Valentina, eller utifrån ena stammen i sammansättningar, Vladik, Slava, båda av Vadislav.
Exempel: 
Valja, Vladik, Slava
Kommentar: 
Recension av Aljoksjina. Hon bedömer som infödd talare det skiftande stilvärdet i ryska suffixavledda hypokoristika.