kortform

Term: 
kortform
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
kortform
Sidhänvisning: 
60
Definition: 
[forkortet form af et fornavn]
Publikationer där termen förekommer: