kortform

Term: 
kortform
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
kortform
Sidhänvisning: 
7
Definition: 
[hypokorisme]