kortform

Term: 
kortform
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
kortform
Sidhänvisning: 
11
Definition: 
[forkortet form af længere navn]
Publikationer där termen förekommer: